Ели & Стоил

0
  • Сватбено видео Eли & Стоил
  • заснемане и обработка: LuxRaw
  • 2 DSLR камери
  • фотография: GALINAPIX
  • място на събитието: „Резиденция Тера“ гр. София